ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebooktweeterYoutubeGoogle+

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2557

อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม จัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์หัวข้อ "Craft Is More"

อ่านต่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ :


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

     มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตาประเภทความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ โครงการทุนเพชรสุนันทา และระบบรับตรง ประจำปรการศึกษา 2558  ระบบโควตาจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2557 และ ระบบรับตรง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2557    สามารถสมัครผ่าน internet ได้ที่ >> http://reg.ssru.ac.th/rg/index.php/studentapply2558  

อ่านต่อ

บทความ :

การประกวดประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 3

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกวดงานประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 3           1.หลักการและเหตุผลของโครงการ   งานประติมากรรมเป็นงานศิลปกรรมแขนงหนึ่งที่มี
การสัมมนา "พุทธศาสนากับงานพุทธศิลป์"

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัมมนา "พุทธศาสนากับงานพุทธศิลป์"วันที่ 21 กรกฎาคม 2556 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ (เจ้าฟ้า) กรุงเทพมหานคร           นางสา
การประกวดประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกวดงานประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2           1.หลักการและเหตุผลของโครงการ   งานประติมากรรมเป็นงานศิลปกรรมแขนงหนึ่งที่มี
การประกวดประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกวดงานประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1           1.หลักการและเหตุผลของโครงการ   งานประติมากรรมเป็นงานศิลปกรรมแขนงหนึ่งที่มี
12. 2014