ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebooktweeterYoutubeGoogle+

ข่าวประชาสัมพันธ์ดอกแก้วแว่วคอนเสิร์ต รอบพิเศษ นายกสภาฯ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและชื่นชมศักยภาพนักศึกษา

อ่านต่อ

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดโครงการนิทรรศการ "The 1st Key บ้านใครบ้านมัน"

อ่านต่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ :


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รับตรง รอบ 2)

  มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (รอบ 2) ประจำประการศึกษา 2558  จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. - 31 มี.ค 2558   สามารถสมัครผ่าน internet ได้ที่ >> http://reg.ssru.ac.th/rg/index.php/studentapply2558  

อ่านต่อ

บทความ :

การประกวดประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกวดงานประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4           1.หลักการและเหตุผลของโครงการ   งานประติมากรรมเป็นงานศิลปกรรมแขนงหนึ่งที่มี
การประกวดประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 3

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกวดงานประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 3           1.หลักการและเหตุผลของโครงการ   งานประติมากรรมเป็นงานศิลปกรรมแขนงหนึ่งที่มี
04. 2015