ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebooktweeterYoutubeGoogle+

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายในหัวข้อ "หลักเกณฑ์และแนวทางในการให้ทุนวิจัย และงานสร้างสรรค์"

อ่านต่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดย ดร.สมคิด แซ่หลี ที่ปรึกษา TGDE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ่านต่อ

12. 2016