หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมดัวย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนั ...
2022-11-18 18:55:38
นิเทศศิลป์จัด workshop หัวข้อ "เทคนิคการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์"
วันที่ 28 กันยายน 2565 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ โดย อาจารย์มารุต พิเชษฐ์วิทย์ จัดกิจกรรม workshop ...
2022-10-26 11:53:07
“สวนสุนันทา” เดินเครื่องเต็มกำลัง ประชุมผู้บริหาร พลิกโฉมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองบริหารงานบุคคล ได้จัดโครงการประชุมป ...
2022-10-25 14:02:10
ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯภายใต้ “นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย” Redesign ครั้งที่ 3
วันที่ 19 กันยายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯภายใต้ &ldq ...
2022-10-18 19:37:23
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น จัด Workshop วิทยากรจาก Bunka Fashion Collage ,Tokyo
วันที่ 7 กันยายน 2565 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop ให้กับนักศึกษาชั ...
2022-10-04 13:18:44
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 13 กันยายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อิน ...
2022-10-04 12:45:11
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการ ...
2022-10-03 11:52:03
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ภายใต้ "นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย" Redesign : ปรับ เปลี่ยน กระบวนทัศน์ใหม่ ครั้งที่ 2
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯภ ...
2022-09-30 17:39:17
Workshop : Creative Draping by Sensei MORIMOTO SATOSHI
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop : Creative Draping by Sensei MORIMOTO ...
2022-09-16 17:48:52
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัด เพื่อพิจารณาการเขียน SAR ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชา ...
2022-09-16 14:10:02
ข่าวย้อนหลัง