หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารแผนงบประมาณประจำปี 2563
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารแผนงบประมาณประจำปี 2563 โ ...
2019-10-31 14:42:55
ประชุมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรี ศิลปะการแสดง
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศิลป ...
2019-10-27 11:47:48
อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ครั้งที่ 1/25 ...
2019-10-21 10:26:21
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 7/2562
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ...
2019-10-17 19:42:10
ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเข้ม 3 วัน ขับเคื่อนยุทธศาสตร์พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีค ...
2019-10-13 03:58:49
ประชุมสาขาฯออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ มอบนโยบาย เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จัดการประชุมสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ...
2019-10-13 03:34:18
"ทักษะศตวรรษที่ 21 เส้นทางสายดนตรี" สาขาวิชาดนตรี จัดบรรยายให้ความรู้แก่นศ. วิทยากรจาก BEC TERO
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาดนตรี จัดการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ "ทักษะศตวรรษที่ 21 ...
2019-10-08 12:26:06
workshop ศิลปะวัฒนธรรมและเครื่องดนตรีของประเทศอินโดเนเซีย จาก UNNES
วันที่ 11 กันยายน 2562 ตามที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก Universitas Negeri Sema ...
2019-09-17 13:26:09
คณบดีร่วมการอบรม หัวข้อ อำนาจ โดยศูนย์จิตตปัญญาฯ
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม ...
2019-09-16 15:35:47
คณบดีศิลปกรรม ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต กับมูลนิธิไทยคม
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุ ...
2019-09-16 11:50:27
ข่าวย้อนหลัง