หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 "สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประ ...
2023-08-20 19:42:47
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะ โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป ...
2023-08-20 19:29:39
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2566
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2566 โดยมี ผศ.ดร.เอ ...
2023-07-18 01:27:28
สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารยูโอบี นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม UOB art Roadshow
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารยูโอบี นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจ ...
2023-07-18 01:22:09
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 "สาขาวิชาศิลปะการแสดง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาศิลปะการแสดง (แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ปรกอบการสร้างสรรค์ แล ...
2023-07-18 01:03:54
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 "ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต" รูปแบบออนไลน์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปก ...
2023-07-18 00:58:07
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 "สาขาวิชาดนตรี" รูปแบบออนไลน์
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ...
2023-07-18 00:21:55
การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ครั้ง 2/2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบปร ...
2023-07-18 00:17:05
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 "สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์" รูปแบบออนไลน์
วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึ ...
2023-07-17 23:56:36
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 "สาขาวิชาจิตรกรรม" รูปแบบออนไลน์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระ ...
2023-07-17 23:51:32
ข่าวย้อนหลัง