หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาภาษาอังกฤษ จัดอบรม Evening English Exchange – EEE
คณะศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาภาษาอังกฤษ จัดอบรม Evening English Exchange – EEE

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2017-10-31 11:52:18


             วันที่ 3 ตุลาคม 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาภาษาอังกฤษ จัดอบรม Evening English Exchange – EEE ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 อาคามรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยกำหนดให้อบรมทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.30 น. (เริ่มครั้งแรกวันอังคารที่ 3 ตุลาคม)
             สำหรับวิทยากรผู้มาให้ความรู้และพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายวิชาการในครั้งนี้ คือ Miss Jeane Arandia อาจารย์ชาวต่างชาติ ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ สัญชาติฟิลิปปินส์