หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์หอศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชั้น G
สนใจเช่าพื้นที่ ติดต่อ คุณรัฐธีย์
โทร. 0-2160-1388 ต่อ 117


เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home