หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์หอศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชั้น G
สนใจเช่าพื้นที่ ติดต่อ คุณรัฐธีย์
โทร. 0-2160-1388 ต่อ 117