การดำเนินงานโดยระบบ DSL : EP2 กระบวนการยื่นคำขอกู้ยืม แนบเอกสารและยืนยันข้อมูล


สามารถรับชมได้ที่ ลิงค์ด้านล่าง

https://youtu.be/fIue7Noed-c