FAR FEST #2


FAR FEST #2


ตารางกิจกรรม


แขนงวิชาศิลปะการละคร
ละครเวทีเรื่อง แผนสังหาร
วันที่  8 - 10 พฤศจิกายน 2562  
เวลา 19.00 น. 

สถานที่ :   โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2
ประพันธ์โดย อกาธา คริสตี้ (Agatha Christie) เป็นบทละครเวทีที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายแนวอาชญากรรมและดัดแปลงเป็นบทละครเวทีภาษาไทย โดย ภาณุวัฒน์ อินทวัฒน์
อกาธา คริสตี้ เป็นนักเขียนหญิง ชาวอังกฤษที่สร้างชื่อในฐานะนักเขียนบทละครในปี ค.ศ. 1943 และเป็นที่รู้จักทั่วโลกจากผลงานอาชญนิยาย 66 เรื่องและรวมเรื่องสั้นอีก 14 ชุด รวมยอดขายทั่วโลก กว่าพันล้านเล่ม นอกจากได้รับยกย่องให้เป็น ‘ราชินีแห่ง อาชญากรรม’ (Queen of crime) ในโลกวรรณกรรมแล้ว คริสตี้ยังถือได้ว่าเป็นราชินีแห่งอาชญากรรมบนเวทีละครด้วย
เรื่อง Towards Zero ได้รับความสนใจและยังเป็นที่นิยม ด้วยการดำเนินเรื่องที่มีการพลิกผันและคาดไม่ถึงอยู่ตลอด มีปมปัญหาที่น่าสนใจ รวมไปถึงความสัมพันธ์ของตัวละครที่ซับซ้อน จึงทำให้ถูกดัดแปลงเป็นบทละครเวที ในปี ค.ศ.1956
เรื่องย่อ
คุณหญิงเทรสสิเลียน หญิงชราเจ้าของคฤหาสน์นางนวล ถูกฆาตกรรมอย่างทารุณ โดยแผนสังหาร ที่วางอย่างรอบคอบรัดกุมทุกขั้นตอน ทำให้ตำรวจต้องปวดหัวกับหลักฐานการฆาตกรรมที่ดูไม่สมเหตุสมผล เมื่อมั่นใจว่าสามารถจับตัวฆาตกรได้อย่างแน่นอน กลับปรากฏว่าหลักฐานทั้งหมดนี้คือหลักฐานปลอม !
ราคาบัตร 100 บาท
สำรองบัตรได้ที่ 
https://forms.gle/LghrrTFW2Yq5tBD88


สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
VCD Designed Exhibition
วันที่ 11 – 18 พฤศจิกายน 2562   
เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ : บริเวณโถงชั้น 1  
นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3


สาขาวิชาดนตรี
การแสดงดนตรี
วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2562   
เวลา 17.00 น.

สถานที่ : ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
การแสดงวงดนตรีนักศึกษา และวงเครื่องเป่าสาขาวิชาดนตรี


แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย

การสอบนาฏยสร้างสรรค์ (ภายใน)
วันที่  13 พฤศจิกายน 2562  
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ :  ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
เป็นการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 12 ชุด ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยการสอบนาฏศิลป์ร่วมสมัย
วันที่  20 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ :  ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยSignature Dances
วันที่  25 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ :  ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
การสอบรายวิชาพื้นฐานนาฏศิลป์สากล


ทุกสาขาวิชา
อบรมเสริมทักษะศิลป์
วันที่  23-24 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 12.00 - 17.00 น. 

สถานที่ :  ศิลปกรรมศาสตร์ 
โครงการอบรมพิเศษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
โดยแบ่งออกเป็น 7 คอร์สวิชา ได้แก่
1. คอร์ส พื้นฐานนาฏศิลป์สร้างสรรค์
2. คอร์ส Fashion Design เบื้องต้น
3. คอร์ส การละครสร้างสรรค์
4. คอร์ส Presentation Techniques
5. คอร์ส Creatoon Workshop (การ์ตูนสร้างสรรค์)
6. คอร์ส วาดเส้นพื้นฐาน
7. คอร์ส เทคนิคการปรับพื้นฐานทางดนตรีปฏิบัติก่อนสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยสาชาวิชาจิตรกรรม
นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่มจิตรกรรม
ศิษย์เก่า-ปัจจุบัน ครั้งที่ 2
วันที่ 15 – 27 พฤศจิกายน 2562  
เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ : หอศิลป์ ชั้น G 
เป็นการแสดงผลงานศิลปะของศิษย์เก่า – ปัจจุบัน และคณาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรม โดยนิทรรศการศิลปกรรมฯ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งทางสาขาวิชาเล็งเห็นการสร้างแรงผลักดัน และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษารุ่นน้อง


สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
นิทรรศการผลงานนักศึกษา
“ Creative Products Design”
วันที่ 18 – 27 พฤศจิกายน 2562  
เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ : บริเวณโถงชั้น 1
การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ประเภท ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์


สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
การแสดง Fashion Show Project 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562    
เวลา 14.30 – 18.00 น.

สถานที่ : โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 
โชว์ชุดที่ 1 ชั้นปีที่ 2
การแสดงแฟชั่นโชว์ วิชา การจัดการสินค้าแฟชั่นชื่อโปรเจค : Branding Projectsเป็นการแสดงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย จากการสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น จำนวน 5 แบรนด์ ที่มีความเหมาะสมต่อกลุ่มลูกค้าและสามารถพัฒนาเป็นแบรนด์สินค้าในตลาดระดับสากลได้
โชว์ชุดที่ 2 ชั้นปีที่ 3

การแสดงแฟชั่นโชว์ ชุดที่ 2 วิชาการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบแฟชั่นแบ่งเป็น 2 ส่วน1. การออกแบบเครื่องแต่งกายลวดลายผ้าพิมพ์จากภาพถ่าย 2. การสร้างสรรค์สไตล์ลิส เสื้อผ้าประกอบเพลงมิวสิคในรูปแบบการแสดง Music & Stylist Fashion Showงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home