โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์
โรงละคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชั้น 2


สนใจเช่า ติดต่อ คุณรัฐธีย์ 
โทร. 0-2160-1388 ต่อ 117