หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

กิจกรรม Movement Workshop ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาศิลปะการแสดงฯ
วันที่ 31 มีนาคม 2566 แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ ...
2023-04-26 16:00:15
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น นำนักศึกษาร่วมกิจกรรม Workshop Eco Print ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ (ครั้งที่ 2)
วันที่ 29 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 2 แล้วกับสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (แขนงวิชาการออกแบบ ...
2023-04-26 15:01:35
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2566
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-04-26 14:58:50
กิจกรรม “The Guitar Concert” SSRU Music X PGVIM
วันที่ 23 มีนาคม 2566 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันกัลยาณิวัฒนา จัดกิจกรรม “T ...
2023-04-26 14:44:10
กิจกรรม SSRU Music Conference & Workshop Mixing & Mastering with Jay Monthon
วันที่ 22 มีนาคม 2566 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม SSRU Music Conference & Wo ...
2023-04-26 13:46:27
โครงการสัมมนาการสร้างสรรค์ศิลปะกราฟฟิตี้
วันที่ 15 มีนาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาการสร้างสรรค์ศิลปะกราฟฟิตี้ในหัวข้อ color of ...
2023-04-26 13:18:38
อาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 6-10 มีนาคม 2566 อาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ผศ.ดร ...
2023-04-26 13:15:27
ภาพกิจกรรม workshop "Collage Art สร้างสรรค์งานออกแบบจากศิลปะคอลลาจ"
ภาพบรรยากาศวันนี้กับ กิจกรรม workshop "Collage Art สร้างสรรค์งานออกแบบจากศิลปะคอลลาจ" ในงา ...
2023-04-26 11:49:04
ครั้งแรกในเมืองไทย ที่จะได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก "Jonone"
ใครที่ชอบงานศิลปะแนว Street Art และ Graffiti ต้องมางานนี้ ครั้งแรกในเมืองไทย ที่จะได้ใกล้ชิดกับศิลปิ ...
2023-04-26 11:45:21
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น เชิญผู้เชียวชาญมาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา
วันที่ 10 มีนาคม 2566 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศ ...
2023-04-26 11:35:53
ข่าวย้อนหลัง