หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการตรวจปร ...
2021-10-06 21:55:57
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมวางแผนการจัดทำหลักสูตร “มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย”
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมวางแผนจัดทำหลักสูตร “มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมไท ...
2021-10-04 15:23:52
อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “SSRU FROLA PROJECT 2021” ครั้งที่ 2
(ขอขอบคุณภาพข่าวและข้อมูล : https://www.facebook.com/SSRUTHEATRE/ และ ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ)วั ...
2021-09-06 20:25:16
ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร  รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย น.ส.ชญาภา แจ่มใส หัวหน ...
2021-09-06 16:16:40
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ) แบบออนไลน์ด้วยโปรแ ...
2021-09-06 13:59:21
อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “SSRU FROLA PROJECT 2021” ครั้งที่ 1
(ขอขอบคุณภาพข่าวและข้อมูล : https://www.facebook.com/SSRUTHEATRE/ และ ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ)วั ...
2021-09-06 12:14:56
สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ " Behind the Costume " ความร่วมมือระหว่าง สวนสุนันทา กับ สถาบันบุนกะ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ ...
2021-09-06 12:09:50
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย" รูปแบบออนไลน์
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำ ...
2021-08-19 16:07:21
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์" รูปแบบออนไลน์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำ ...
2021-08-06 13:09:35
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี" รูปแบบออนไลน์
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำ ...
2021-08-05 17:06:20
ข่าวย้อนหลัง