หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศ เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่าง วันที่ 5 - 13 มิถุนายน 2564 เป็นการชั่วคราว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระห ...
2021-07-19 12:39:43
ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย ...
2021-07-19 18:49:58
ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2021-07-16 15:34:00
จองวันถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ
17 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา เปิดให้จองวันถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ ...
2021-07-15 17:51:57
เปิดจองรอบ อบรม ICT ออนไลน์
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-05-21 13:00:50
กำหนดยืนยันสทธิ์ tcas64 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบ 2 โควตา
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-05-21 12:55:27
ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ 2 โควตา
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-05-19 15:51:53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 โควตา
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-05-18 00:35:10
บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ รอบ Portfolio 64
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-05-16 16:44:45
ประกาศย้อนหลัง