หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ดาวน์โหลด --> announcement-academic-calendar-030420.jpgงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ :&nbs ...
2020-04-10 17:14:26
ขั้นตอนการให้บริการนักศึกษาเบื้องต้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ของกองพัฒนานักศึกษา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-04-14 11:31:01
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 10)
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19 (ฉบับที่ 10) ลงว ...
2020-04-09 15:31:02
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกชั้นปี (ปี 1/ปี 2/ปี 3/ปี 4/ปี 5) ที่มีความประสงค์จะ ...
2020-04-02 17:37:07
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 9)
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19 (ฉบับที่ 9) ลงวั ...
2020-03-31 11:33:51
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 8)
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19 (ฉบับที่ 8) ลงวั ...
2020-03-31 11:30:33
การปรับระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 63 (รอบที่2) โควตา
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การปรับระบบการทำงานของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระด ...
2020-04-01 14:49:09
ประกัน Covid-19 สำหรับนักศึกษา ฟรี!!
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-03-26 14:51:12
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล ...
2020-03-26 14:50:45
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล ...
2020-03-26 14:50:55
ประกาศย้อนหลัง