หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > ประกาศ เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่าง วันที่ 5 - 13 มิถุนายน 2564 เป็นการชั่วคราว
ประกาศ เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่าง วันที่ 5 - 13 มิถุนายน 2564 เป็นการชั่วคราว

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 12:39:43


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระหว่าง วันที่ 5 - 13 มิถุนายน 2564 เป็นการชั่วคราว


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home