หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > แก้ไขกิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาระดับปริยยาตรี (ฉบับที่ 2)
แก้ไขกิจกรรมวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาระดับปริยยาตรี (ฉบับที่ 2)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-02-16 15:26:34
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home