หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา นักเรียนและบุคลากร อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 3)
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา นักเรียนและบุคลากร อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 3)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-01-19 18:25:13
ดาวน์โหลดประกาศ --> guidelines-covid19-no3-03012020.jpg
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home