หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รหัส 61)
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รหัส 61)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-06-21 14:42:49

กำหนดการ และรายละเอียดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา

โดยแบ่งรอบ ตามบัตรกิจกรรมที่นักศึกษา ได้รับในวันรายงานตัว ดังนี้
ลำดับบัตรกิจกรรมที่ ๐๐๐๑ - ๓๐๐๐ ปฐมนิเทศในวันที่ 4 สิงหาคม 2561
ลำดับบัตรกิจกรรมที่ ๓๐๐๑ - ๖๐๐๐ ปฐมนิเทศในวันที่ 5 สิงหาคม 2561

**#นักศึกษาที่ทำบัตรกิจกรรมหาย หรือ #ยังไม่ได้รับบัตร
ให้ติดต่อรับได้ที่ องค์การนักศึกษา ชั้น 2 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561**

หมายเหตุ
- ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนำ บัตรนักศึกษา(ชั่วคราว) และบัตรกิจกรรม ที่ได้รับในวันรายงานตัวมาด้วย
- นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ไม่ต้องเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการปฐมนิเทศ
- นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ภาคพิเศษ และโครงการพิเศษ จะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศตามตารางที่มหาวิทยาัลยกำหนดทุกคน
- แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา (ตามเอกสารแนบ)


Download ประกาศและกำหนดการ Click!!
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home