หน้าหลัก > ประกาศ > กำหนดการรับสมัคร > 7 สาขาวิชา ชอบอะไร อยากเรียนอะไร อย่ารอช้า
7 สาขาวิชา ชอบอะไร อยากเรียนอะไร อย่ารอช้า

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-13 14:25:34

เตรียมตัวเลย 7 พค.นี้!!

7 สาขาวิชา ชอบอะไร อยากเรียนอะไร อย่ารอช้า ????

???? สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

???? สาขาวิชาจิตรกรรม

???? สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

???? สาขาวิชาดนตรี

???? สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

???? สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

???? สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างรรค์)

รายละเอียด คลิก https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/1pumlbso.pdf

สมัคร คลิก https://student.mytcas.com/

คณะศิลปกรรมศาสตร์

website : https://far.ssru.ac.th

twitter : https://twitter.com/pr_far

instagram : far_ssru_fanpage

Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th