หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > จองวันถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564
จองวันถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-10-19 16:11:14

เปิดระบบจองวันถ่ายรูปชุดครุยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 

ตั้งแต่วันที่ 6-27 ตุลาคม 2564

คลิก https://ssru-bamshop.com/?product_cat=%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 โดยผู้มาติดต่อราชการ ผู้มารับบริการ และนักศึกษา ต้องแสดงหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม หรือมีผลการตรวจเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นลบไม่เกิน 14 วัน

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home