หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > ประกาศแนวทางในการจัดการเรียนสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่ 2)
ประกาศแนวทางในการจัดการเรียนสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่ 2)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-03-18 18:59:29

ประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรียนสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

(ฉบับที่ 2) 

ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home