หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > ประกาศ ขั้นตอนการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างการศึกษา
ประกาศ ขั้นตอนการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-09-13 15:00:00

ติดต่อสอบถาม แสกน Qr Code หรือโทร. 021601353-55 

หรือสอบถามที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

(พี่ปู) 0853559332

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home