หน้าหลัก > กิจกรรม > สาขาวิชาจิตรกรรม

งานแสดงผลงานศิลปนิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
5 เม.ย. 61 - 27 เม.ย. 61
หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์
ไหว้ครูครอบครูช่าง สาขาวิชาจิตรกรรม
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
24 ม.ค. 62
หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
21 พ.ค. 62 - 21 มิ.ย. 62
หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์
กิจกรรมปัจจุบัน