หน้าหลัก > กิจกรรม

ขอเชิญชม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรี โดย กองการสังคีต
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศา ...
12 พ.ย. 63 - 12 ม.ค. 43
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 5 สาขาวิชาดนตรี
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
1 มี.ค. 64 - 1 ม.ค. 43
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนรา
 รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนรา กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ และ ...
1 เม.ย. 64 - 1 ม.ค. 43
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครรอบ 3 มาเรียนรู้และสร้างสรรค์ ไปกับเรารายวิชา หุ่นจำลอง การทำหุ่นจำลอง  ในโจทย์ ไลฟ ...
26 เม.ย. 64 - 30 ธ.ค. 64
"สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์"
7 สาขาวิชาของเรา โพสต์นี้ขอเสนอ."สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์"Motion Infographic นี้ จัดทำโ ...
12 พ.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64
"สาขาวิชาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย"
7 สาขาวิชาของเรา"สาขาวิชาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย"---------------------------------------- ...
12 พ.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างรรค์)
7 สาขาวิชาของเรา "สาขาวิชาศิลปะการแสดง ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์" ...
13 พ.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64
ขอเชิญชมการสอบมาตรฐานศิลปิน ประจำปี 2564 สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
ขอเชิญชมการสอบมาตรฐานศิลปิน ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Online โดยนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง( ...
16 ต.ค. 64 - 17 ม.ค. 43
online
กิจกรรมย้อนหลัง