หน้าหลัก > กิจกรรม > สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย/ดนตรีสากล) > SSRU Music Conference & Workshop ( An Tran Live in Bangkok )
SSRU Music Conference & Workshop ( An Tran Live in Bangkok )

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
22 ม.ค. 62
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home