หน้าหลัก > กิจกรรม > สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ > สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
26 เม.ย. 64 - 30 ธ.ค. 64
เปิดรับสมัครรอบ 3

มาเรียนรู้และสร้างสรรค์ ไปกับเรา

รายวิชา หุ่นจำลอง การทำหุ่นจำลอง  ในโจทย์ ไลฟ์สไตล์ (ผ่านการสร้างสรรค์อาหารและเครื่องดื่ม)

เพื่อฝึกสังเกตุ เลือกใช้วัสดุเสมือนจริง และการนำเสนอจากชีวิตประจำวัน

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์

 https://student.mytcas.com/th

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ รอบที่ 3 admission ประจำปีการศึกษา 2564 เริ่ม 7 - 15 พฤษภาคม 2564

รอบ 3 admission 1 และ admission 2

❤️admission  1 ไม่ใช้ผลคะแนน Gat Pat Onet Anet และ 9 วิชาสามัญ (ตามประกาศ)

❤️admission 2 ใช้ผลคะแนน Gat Pat Onet Anet หรือ 9 วิชาสามัญ (ตามประกาศ)

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์

 https://student.mytcas.com/th

เข้ากลุ่มคุยกับแอดมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

โทร/ID Line 0890088772

ฝ่ายรับสมัคร 021601380

คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th