หน้าหลัก > กิจกรรม > สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย/ดนตรีสากล) > โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
8 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62
ชั้น 5 สาขาวิชาดนตรี

กิจกรรมเวลา 09.00 - 16.00 น. 

โดย อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home