หน้าหลัก > กิจกรรม > สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย/ดนตรีสากล) > "จุดประกายความมันส์" กิจกรรมแนะนำความรู้อาชีพทางดนตรี
"จุดประกายความมันส์" กิจกรรมแนะนำความรู้อาชีพทางดนตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
14 ก.ย. 61
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 (อาคาร 58) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home