หน้าหลัก > กิจกรรม > สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย/ดนตรีสากล) > การแสดงดนตรี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
การแสดงดนตรี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
18 พ.ค. 62 - 18 มิ.ย. 62
ชั้น 5 ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ กรุงเทพฯ


สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีโดยนักศึกษา 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562


เวลา 16.00 - 16.45 น.
ศิลปิน Amigo จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


เวลา 17.00 - 17.45 น.
กีตาร์คลาสสิค จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


การแสดงดนตรีจะจัดที่ชั้น 5 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ 

อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home