หน้าหลัก > กิจกรรม > สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย/ดนตรีสากล) > ดอกแก้วแว่วคอนเสิร์ต ครั้งที่ 29 "สมัยหนุ่มๆ พ่อโยก"
ดอกแก้วแว่วคอนเสิร์ต ครั้งที่ 29 "สมัยหนุ่มๆ พ่อโยก"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
4 เม.ย. 61
ณ โรงละครคณะสิลปกรรมศาสตตร์ ชั้น 2เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home