หน้าหลัก > กิจกรรม > สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย/ดนตรีสากล) > โครงการค่ายจริยธรรมวิชาชีพดนตรี
โครงการค่ายจริยธรรมวิชาชีพดนตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
20 ส.ค. 61 - 22 ส.ค. 61
ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home