หน้าหลัก > กิจกรรม > นาฏศิลป์สวนสุนันทา > ขอเชิญชมการสอบมาตรฐานศิลปิน ประจำปี 2564 สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
ขอเชิญชมการสอบมาตรฐานศิลปิน ประจำปี 2564 สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
16 ต.ค. 64
online

ขอเชิญชมการสอบมาตรฐานศิลปิน ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Online โดยนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่16-17 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

วันที่16 ตุลาคม 2564 ประกอบด้วยการแสดงชุด
1.ลงสรงท้าวมาลีวราช
2.ฉุยฉายวันทอง
3.ศกุนตลาชมสวน
4.สุหรานากงรำกริช
5.ลงสรงมอญพระยาน้อย
6.สีดาลุยไฟ
7.ฉุยฉายพังคี
8.บุษบาชมศาล
9.ตรวจพลลาว
10.ไกยเกษีทรงเครื่อง
11.พระลอเข้าสวน
12.ฉุยฉายนางมณี
13.กราวในพันธุรัตน์
14.เกศสุริยงชมดง
15.ฉุยฉายเบญกาย
16.ย่าหรันแต่งตัว (ทางชวา)
17.ฉุยฉายมโนราห์
18.รถเสนทรงเครื่อง
19.เครือฟ้าแต่งตัว
20.ขอดูตัวสมิงนครอินทร์

วันที่17 ตุลาคม 2564 ประกอบด้วยการแสดงชุด
1.ลงสรงพระอินทร์
2.นางพญาคำปินขอฝน
3.ฉุยฉายพราหมณ์
4.เมขลานั่งวิมาน
5.พระไวยตรวจพล
6.ฉุยฉายยอพระกลิ่น
7.สำมนักขาแปลง
8.ลงสรงโทนอิเหนา
9.นางเบญกายลานางตรีชฎา
10.ฉุยฉายนางนารายณ์
11.แก้วหน้าม้าทรงเครื่อง
12.พระลอลาแม่
13พระยาแกรกทรงเครื่อง
14.ฉุยฉายนางวิฬาร์
15.อุณากรรณปันหยีชมสวนขวัญ
16.วันทองแต่งตัว
17.พระสุธนเดินป่า
18.ท้าวพรหมทัตสั่งลอยแพนางกากี

สามารถรับชมการแสดงได้ทาง Online streaming บน Facebook Fanpage : SSRU_Thai dance
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home