หน้าหลัก > กิจกรรม > สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย/ดนตรีสากล) > ขอเชิญชม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรี โดย กองการสังคีต
ขอเชิญชม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรี โดย กองการสังคีต

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
12 พ.ย. 63
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 5 สาขาวิชาดนตรีงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home