หน้าหลัก > กิจกรรม > สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย/ดนตรีสากล) > รับสมัครนักศึกษา รอบ 2 โควตา
รับสมัครนักศึกษา รอบ 2 โควตา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
1 ก.พ. 62 - 20 เม.ย. 62
คณะศิลปกรรมศาสตร์

1 กุมภาพันธ์ -20 เมษายน 2564
สาขาวิชดนตรี รับสมัครนักศึกษาใหม่(ปริญญาตรี) รอบ 2 โควตา (ประเภทความสามารถพิเศษ/ทุนเพชรสุนันทา)
สมัคร คลิก 
https://admission.ssru.ac.th/
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home