หน้าหลัก > กิจกรรม > การละคร สวนสุนันทา > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนรา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนรา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2 เม.ย. 64 - 3 เม.ย. 64
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


 รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนรา กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ และคณะโนราธรรมนิตย์ สงวนศิลป์  

1. การรำประสมท่าเพลงโค

2. การบทครูสอนสอนรำและบทประถมแบบสั้น

3. การรำท่าครู

4. การร้องกลอนโนราเบื้องต้น (กลอนสี่)

5. แนวทางการนำเอกลักษณ์การแสดงโนราสู่การสร้างสรรค์ของอาจารย์ธรรมนิตย์

????????ทั้งนี้ จะมีสอนการทำชุดโนรา-การร้อยลูกปัดโนราหลังการอบรมอีกด้วย

***หมายเหตุ 

1. จัดเก็บค่าลงทะเบียนคนละ 1000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) สามาถนำไปเบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการได้

2. ผู้เข้าร่วมได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าอบรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ตลอดโครงการฯ ทั้งนี้สามารถเข้าชมการแสดงในเทศกาล Dance Festival 2021 ฟรี โดยมีชุดการแสดงโนราชุด "ยั่วปี่" จากคณะโนราธรรมนิตย์ สงวนศิลป์ เป็นการแสดงเบิกโรง

***รายละเอียดอื่น ๆ ดูได้จากแบบฟอร์มลงทะเบียนด้านใน 

https://forms.gle/Mkxvi8chKEbit6Y68

????????‍????????‍???? ดำเนินงานโดย สาขาศิลปะการแสดง (แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรรค์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์: อาจารย์ ดร.ภัคคพร พิมสารงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home