หน้าหลัก > กิจกรรม > สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ > ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลความคิดสร้างสรรค์ “กึ๊กกึ๋ย โชว์กึ๋น”
ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลความคิดสร้างสรรค์ “กึ๊กกึ๋ย โชว์กึ๋น”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
26 ต.ค. 65
งานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์


สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

ของเชิญชวนมักเกิลและเหล่าผู้วิเศษ

มานั่งฟังเพลง ชมการแสดงรับลมหนาวด้วยกัน

ในเทศการความคิดสร้างสรรค์ “กึ๊กกึ๋ย โชว์กึ๋น”

ในวันพุธที่26 ต.ค. 65

ณ ลานคณะศิลปกรรมศาสตร์

เวลา9.00-18.00 [พิธีเปิด13.30]

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home