หน้าหลัก > กิจกรรม > นาฏศิลป์สวนสุนันทา > "สาขาวิชาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย"
"สาขาวิชาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
12 พ.ค. 64 - 30 ธ.ค. 647 สาขาวิชาของเรา

"สาขาวิชาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย"

----------------------------------------

Motion Infographic นี้ จัดทำโดย

-นายสุวรรธน์ เกษเกษม 

-นางสาวชฎาภร ศรีภมร

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

----------------------------------------

7-15 พค.64

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 64 ระดับปริญญาครี (ภาคปกติ)

รอบ 3 admission 1 และ 2 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สมัครเลย คลิก https://student.mytcas.com/

7 สาขาวิชา ชอบอะไร อยากเรียนอะไร อย่ารอช้า  

???? สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

???? สาขาวิชาจิตรกรรม

???? สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

???? สาขาวิชาดนตรี

???? สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

???? สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

???? สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างรรค์)


คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th