หน้าหลัก > กิจกรรม > สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ > โครงการปรับพื้นฐานทางด้านศิลปะ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
โครงการปรับพื้นฐานทางด้านศิลปะ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
10 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62
ชั้น M ห้อง 58M01 - 58M02

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home