หน้าหลัก > กิจกรรม > สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ > Workshop VCD DESIGN WEEK 2023
Workshop VCD DESIGN WEEK 2023

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
3 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66
ศูนย์การค้าสุพรีม (SUPREME) สามเสน


สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเสนอ
VCD DESIGN WEEK 2023
พบกับ 5 กิจกรรม workshop

ณ ศูนย์การค้าสุพรีม (SUPREME) สามเสน


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home