หน้าหลัก > กิจกรรม > สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย/ดนตรีสากล) > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเล่นกีต้าร์ในบทเพลงร็อค
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเล่นกีต้าร์ในบทเพลงร็อค

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
19 มี.ค. 62
ชั้น 5 สาขาวิชาดนตรี

สาขาวิชาดนตรี จัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเล่นกีต้าร์ในบทเพลงร็อค ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ สาขาวิชาดนตรี ชั้น 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์


เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home