หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ สำเร็จหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๔/๖๒
คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ...
2020-01-17 11:31:08
"คนดีศรีศิลปกรรม" บุคลากรดีเด่นคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562
• สายวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้ออาจารย์ศากุล เมืองสาคร(ผลคะแนนเท่ากัน)• ...
2020-01-16 14:36:17
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ...
2020-01-16 12:33:33
อ.จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม ลงพื้นที่พัมนาชุมชน
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่ ...
2020-01-16 11:52:58
ประชาสัมพันธ์การประกวด smart start idea by GSM startup ประจำเดือนมกราคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารออมสินในโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ออมสินยุวพ ...
2020-01-09 20:02:12
ศิลปกรรม และ ศูนย์การค้า สุพรีม คอมเพล็กซ์ ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้...
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 คุณศศิลักษณ์ พจนานนท์ ตำแหน่ง Marketing Division Manager ศูนย์การค้าสุพรีม คอ ...
2019-12-27 11:52:06
East Meet West Project of the year 2019
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขวงวิชาศิลปะการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตร ...
2019-12-23 18:01:34
นิทรรศการ แสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี นิทรรศการ Thesis Exhi ...
2019-12-19 16:20:48
"นาฏยสร้างสรรค์" การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขวงวิชานาฏศิลป์ไทย
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงผลงา ...
2019-12-19 15:13:39
การสอบรวมวิชาศิลป์ปริทัศน์
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2019-12-19 14:44:29
ข่าวย้อนหลัง