หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม โดย อ.ณัฐสุร เตชะวิริยะทวี ...
2022-07-17 17:45:15
ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานในการประชุม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 5/2564 โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็ ...
2021-05-21 18:24:56
การทำเนื้อหาและการพูดหน้ากล้องเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม หัวข้อ "การทำเนื้อหาและการพูดหน้ากล้องเพื่อจัดทำสื่อการเรียนกา ...
2021-05-21 17:21:25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองคณบดี เพื่อติดตามการดำเนิน
วันที่ 30 เมษายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่2/2564 แบบออนไลน ...
2021-05-15 14:12:17
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมปรึกษาแนวทางการปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมปรึกษาแนวทางการปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อ ...
2021-05-05 18:35:46
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ...
2021-04-09 10:19:24
เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ
               เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ผศ.ดร. เอกพงศ์ อินเ ...
2021-04-09 10:09:05
ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานการประชุม
วันที่ 7 เมษายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2564 มี ผศ.ดร.เอกพงศ์ ...
2021-04-09 10:02:06
สาขาวิชาจิตรกรรม วิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาขาวิชาจิตรกรรม ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 ...
2021-03-31 09:00:25
การเตรียมความพร้อมสู่การเเข่งขันดนตรีในระดับสากล
วันที่ 19 มีนาคม 2564 สาขาวิชาดนตรี จัดการบรรยาย หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมสู่การเเข่งขันดนตรีใ ...
2021-03-23 16:18:01
ข่าวปัจจุบัน