หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

อ.ปฐมวัส ธรรมชาติ หนึ่งเดียวจากประเทศไทย ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันกีตาร์คลาสสิค
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 อาจารย์ปฐมวัส ธรรมชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี 1 เดียวจากประเทศไทย ได้ ...
2019-09-05 14:50:37
ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนา คณะนิเทศฯ จุฬาฯ
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ...
2019-08-18 17:35:23
อ.นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ และ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการตัดต่อวีดีทัศน์ ณ ประเทศจอร์แดน
อ.นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ และ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะในการตัดต ...
2019-07-23 12:23:40
ดร.ฟาริดา วิรุฬหผล ได้รับเชิญให้เป็นผู้ให้คำปรึกษา ทางด้านการออกแบบจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ดร.ฟาริดา วิรุฬหผลได้รับเชิญให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้คำปรึก ...
2019-07-23 11:48:25
อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา แสดงผลงานศิลปะในงาน นิทรรศการ “Global Women -: Women Art”
วันที่ 29 มิถุนายน 2562 อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้า ...
2019-07-12 15:09:20
อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน แสดงผลงานศิลปะในงาน นิทรรศการ “Global Women -: Women Art”
วันที่ 29 มิถุนายน 2562 อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสต ...
2019-07-12 15:09:24
อ.นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับเชิ ...
2019-07-09 13:58:11
ทีมอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์  อินเกื้ออาจารย์ ดร.ณิชานันทน์  เสริมศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ น ...
2019-07-05 13:11:10
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินรอบแรก โครงการการประกวดขับร้องเพลง
21 มิถุนายน 2562 อาจารย์อวัสดากานต์ ภูมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นห ...
2019-06-27 14:45:25
ศิลปกรรม ลงพื้นที่ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร พัฒนาชุมชน ต่อยอดงานวิจัย
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชากา ...
2019-06-25 11:09:12
ข่าวย้อนหลัง