หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

ทีมนักวิจัยจากสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ถ่ายภาพกับ อธิการบดี หลังจากคว้ารางวัลมาจาก โรมาเนีย
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำทีมนักวิจัยจา ...
2019-06-15 23:08:34
ผศ. ดร. เอกพงศ์ อินเกื้อ เผยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ "กระเป๋าจากยางพารา" ช่วยเกษตรกรเพิ่มมูลค่า คว้าเหรียญทองงานวิจัยเวทีนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพงศ์ อินเกื้อ อาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มห ...
2019-06-15 22:46:19
อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี ผุดนวัตกรรมใหม่ “ฐานฟื้นฟูปะการัง” อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเล คว้าเหรียญทองงานวิจัยเวทีนานาชาติ
อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี อาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
2019-06-15 22:01:50
อ.คณิน ไพรวันรัตน์ ผุดนวัตกรรมใหม่ Alga-Boom สาหร่ายในบ่อกุ้ง คว้าเหรียญทองงานวิจัยเวทีนานาชาติ
อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2019-06-15 16:31:36
ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร ผุดนวัตกรรมใหม่คว้าเหรียญทองงานวิจัยเวทีนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร อาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทย ...
2019-06-13 16:15:02
อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ “บุคคลดีเด่นแห่งปี” รางวัลเพชรสุบรรณ ประจำปี 2562
“บุคคลดีเด่นแห่งปี” รางวัลเพชรสุบรรณ ประจำปี 2562 สาขา “บุคคลผู้ส่งเสริมและพั ...
2019-05-17 18:03:20
ผศ.นภดล สังววาลเพ็ชร กับผลงานผลิตภัณฑ์จากถ่าน บนสื่อออนไลน์ sanook
ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งทำจาก ถ่าน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการอ ...
2019-05-17 14:48:16
อาจารย์ประจำสาขานิเทศศิลป์ ได้รับเชิญเป็นผู้ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้เด็ก
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ และ อาจารย์ ดร.ฟาริดา วิรุฬหผล ได้รับเชิญเพื ...
2019-05-16 12:42:39
ผลงานวิจัยโดดเด่น ผศ.ดร.รจนา จันทราสา ได้รับเชิญให้นำผลงานปจัดแสดง ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้รับเชิญให้ร่ ...
2019-04-17 11:55:08
ผศ.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำศิลปะการแสดง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงาน โครงการ M-Culture Talent
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) ได้รับเชิญจากสำน ...
2019-04-09 09:41:57
ข่าวย้อนหลัง