หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ภายใต้ "นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย" Redesign : ปรับ เปลี่ยน กระบวนทัศน์ใหม่ ครั้งที่ 2
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯภ ...
2022-09-30 17:39:17
แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ พบผู้อำนวยการโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เพื่อหารือการทำ MOU ทางด้านวิชาการและเครือข่ายครูศิลปะ
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันว ...
2022-09-30 17:19:37
รวมเชียร์นักศึกษาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการประกวดดนตรี LEO Unity Music Match
รวมเชียร์นักศึกษาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการประกวดดนตรี L ...
2022-09-16 19:19:43
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศ ...
2022-09-16 18:46:05
แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ พบผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ เพื่อหารือการทำ MOU ทางด้านวิชาการและเครือข่ายครูศิลปะ
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิ ...
2022-09-16 18:37:07
Workshop : Creative Draping by Sensei MORIMOTO SATOSHI
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop : Creative Draping by Sensei MORIMOTO ...
2022-09-16 17:48:52
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่โชคดีได้รับรางวัล
2 นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รางวัล ...
2022-09-16 17:42:29
คลิปไฮไลท์ กิจกรรม “Let’s Create” at Central Chonburi
ชมคลิป คลิก https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/videos/2277823862380024งานประชาสัมพันธ์เพจค ...
2022-09-16 17:32:03
สาขาวิชาดนตรี จัดโครงการ "SSRU Music Camp" ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
วันที่ 6 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ "SSRU Music Camp" ...
2022-09-16 17:25:48
ข่าวย้อนหลัง