หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

Costume design จากกิจกรรม Body Painting and Costume Design 2018
ประมวลภาพกิจกรรม Body Painting and Costume Design 2018 by SSRU Theatre ของสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงว ...
2019-01-16 09:33:27
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดงนำอาจารย์และนักศึกษาจาก Kent state University สหรัฐอเมริกา เข้าสวัสดีปีใหม่แด่ท่านอธิการบดี
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง พาอาจารย์และนักศึ ...
2019-01-15 15:19:51
การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นิเทศศิลป์
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โชว์ผลงานนิทรรศการโครงการพ ...
2019-01-15 14:17:48
อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีสตริง จ.นครปฐม
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศา ...
2019-01-15 11:56:25
ประชาสัมพันธ์การประกวด smart start idea by GSM startup
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารออมสินในโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ออมสินยุวพ ...
2019-01-15 11:43:17
ใส่บาตรพระสงฆ์และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ ...
2022-01-18 16:05:24
ศิลปกรรมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Food Waste สนันสนุนนศ.ส่งผลงานประกวดชิงเงินรางวัล
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ย ...
2019-01-15 09:41:31
สนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ศิลปกรรมจัดอบรมให้กับคณาจารย์
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมพบผู้เชี่ยวชาญในการแปลบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ ...
2019-01-15 09:47:19
ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ...
2019-01-14 09:27:40
อ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรการออกแบบและควบคุมการแสดง งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้รับเชิญให้เป็นวิทย ...
2019-01-15 09:41:59
ข่าวย้อนหลัง