หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

อบรมเสริมทักษะทางด้านศิลปะและการออกแบบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 6 ฟรี!!
เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะทางด้านศิลปะและการอ ...
2018-12-15 01:15:06
จัดสัมมนา แลกเปลี่ยนการออกแบบเครื่องแต่งกายในระดับนานาชาติ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดสัมมนา แลกเปลี่ยนการ ...
2018-12-14 18:36:01
การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาดนตรี มีการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี โดยนักศึกษาสาขาวิ ...
2018-12-15 02:22:52
DAWN of DREAMS RECITAL
...
2018-12-12 23:03:33
นิเทศศิลป์ ศตวรรษที่ 21
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ขอเชิญพบกับการสัมมนา ภายใต้ โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้นิเทศศิลป์ใ ...
2018-12-03 10:36:56
Seminar for International Costumes Design
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายขอเชิญพบกับการสัมมนาแบบอินเตอร์ๆ ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ทางด้านการ ...
2018-12-03 10:32:23
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล จากการประกวดกระทง ในวันลอยกระทง 2561
ทีมประทีปสุนันทา ทีมตาหวานนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการแสด ...
2018-11-27 19:37:57
สาขาวิชาดนตรี กับการดูแลมินิคอนเสิร์ต The Toys, Bowkylion และ Mints ในงานลอยกระทง 2561 ณ มรภ.สวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาดนตรี นำโดย อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ หัวหน้าสาขาว ...
2018-11-26 11:58:27
ข่าวย้อนหลัง