หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ละครเวที เพลงสุดท้าย The Last Song
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา จบลงแล้วกับละคเวที โครงการศิลปนิพนธ์ละครเวที2017 ของนักศึกษา ...
2018-09-26 14:33:00
สาขาวิชาดนตรี ประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับสาขาวิ ...
2018-09-26 14:22:17
workshop saxophone by KURT BAER
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดยอาจารย์ขจร ถ้ำทอง หัวหน้าสาขาวิชา ...
2018-09-26 14:26:07
นาฏศิลป์ไทย ประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับสาขาวิ ...
2018-09-26 14:21:27
สาขาวิชาจิตรกรรม ประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับสาขาวิ ...
2018-09-26 14:19:36
คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับการสอบทานการจัดทำระบบควบคุมภายใน
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ผกามา ...
2018-09-26 14:18:08
คณะศิลปกรรมศาสตร รับการตรวจอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ และรับการตรวจประเมินอาคาร ...
2018-09-26 14:16:48
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดอบรมเสริมทักษะให้แก่เยาวชน ฟรี!!!
เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเสริมทั ...
2018-09-26 14:14:26
คณบดี ร่วมพิธีบวงสรวง พระนางเจ้าสุนันทา ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพ ...
2018-09-26 14:09:51
ไหว้ครู-ครอบครูช่างศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จัดพิธีไหว้ครู - ครอบครูช่าวศิลป์ ประจำ ...
2018-09-26 14:07:37
ข่าวย้อนหลัง