หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการปาฐกถาพิเศษ ณ ประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได ...
2018-11-16 10:20:21
ประชุมเตรียมงานการจัดกิจกรรมครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิช ...
2018-11-16 10:06:13
คณะศิลปกรรมศาสตร๋ ไปบริการวิชาการ ณ บ้านไม้ขาว จ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และสาขาวิชาศ ...
2018-11-16 09:49:22
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการ 3 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
อาจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้ออาจารย์ชนกนาถ มะยูโซ๊ะอาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิ ...
2018-11-16 08:59:18
สาขาวิชาดนตรี นำนักศึกษาแสดงดนตรีในงาน United Nations Day 2018
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญให้นำการแสดงโดยนักศึกษาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร ...
2018-11-16 08:14:53
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีบวงสรวงละคร “ใต้ร่มรพระบารมี 80 ปี สวนสุนันทา” พร้อมเปิดตัวนักแสดง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีบวงสรวงละคร "ใต้ร่มพระบารมี 80 ปี สวนสุนันทา&q ...
2018-11-16 08:15:32
อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรี
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญให้เ ...
2018-10-29 19:45:42
ละครเพลงอันยิ่งใหญ่แห่งปี “ใต้ร่มพระบารมี ๘๐ ปี สวนสุนันทา”
เนื่องในวาระ 80 ปี แห่งการสถาปนา “สวนสุนันทา” เป็นสถานศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิ ...
2018-10-30 09:16:06
“นาฏยสร้างสรรค์” การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ (Thesis) ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงผลงา ...
2018-10-26 08:30:24
ข่าวย้อนหลัง