หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายวรวิทย์ วัฒนะพานิชย์ นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิท ...
2018-10-25 08:11:14
ศิลปกรรม ส่งบุคลากรฝึกบริหารความคิด ณ ศูนย์จิตตปัญญาฯ ม.มหิดล
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม workshop ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หัว ...
2018-10-24 16:39:46
ขอเชิญชมการแสดงดนตรี "เพลงไทยครบวงจร"
สาขาวิชาดนตรีขอเชิญชมการแสดงดนตรี โดย นายกร ทัพพะรังสี และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี" เพลงไทยครบวงจร ...
2018-10-29 14:20:00
การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "นาฏยสร้าสรรค์ "
สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทยขอเชิญชมการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4" ...
2018-10-20 13:08:59
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธี ...
2018-10-20 12:55:37
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม SMART และกิจกรรม Open House
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม SMART ภายใต้ concept ...
2018-10-20 10:46:07
นายกร และสาขาวิชาดนตรี ถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์งานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา และประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ต "เพลงไทยครบวงจร"
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนักศึกษาสาขาว ...
2018-10-20 10:23:52
ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือ การจัดกิจกรรมโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุ ...
2018-10-20 10:27:59
อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร ได้รับเชิญให้ร่วมการปาฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน ได้รับเชิญให้ร่ว ...
2018-10-20 10:27:00
นศ.ศิลปกรรม ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย!!! และร่วม workshop โครงการประกวดออกแบบรองเท้าลำลอง ADDA
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 นายกันตภณ มาลีรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลป ...
2018-10-19 16:19:07
ข่าวย้อนหลัง