หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ศิลปกรรมปันน้ำใจ ปีที่ 2 มอบของแล้ว ณ โรงเรียนไผ่งาม จ.ลำปาง
เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2561 งานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเดินท ...
2019-04-05 14:08:37
โครงการ “ร้อง เต้น เล่นละคร” สำหรับผู้ที่สนใจเรียนพื้นฐานการร้องเพลง การเต้น เล่นละคร โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงและอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาศิลปะการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “ ร้อง เต้น เล่นละคร ” สำหรับผู้ที่สนใจเรี ...
2019-03-28 12:11:31
“ฮิจรา” ผลงานนศ.นาฏศิลป์ไทยสวนสุนันทา ณ งานประชุมสัมมนาวิชาการฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3
วันที่ 22 มีนาคม 2562 แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย โดยอาจารย์รติพัทธ์ ศิริพงษ์ ผู้แทนแขนงวิชา นำนักศึกษาเข้าร ...
2019-03-26 16:27:07
ผศ.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ (ศิลปะการละคร) ได้รับเชิญเป็นวิทยาการ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันที่ 14 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง (แขนง ...
2019-03-22 13:35:11
สาขาดนตรี จัด workshow-workshop จากนักดนตรีร็อคระดับประเทศ เอกชัย กรายอานนท์ หรือ เอ๋ Wizard
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม workshop กีต้าร์เพลงร็อค (rock ...
2019-03-22 13:21:23
นักศึกษาศิลปกรรม ได้รับทุนการศึกษา งานรำลึกอดีตผู้บริหาร “คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์”
2 นักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิคุณหญิงกรองแก้ว ปทุม ...
2019-03-20 08:46:39
อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ (นิเทศศิลป์) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษที่ มรภ.เลย
15-17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับเช ...
2019-03-18 11:19:31
ข่าวย้อนหลัง