หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ทีมนักวิจัยจากสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ถ่ายภาพกับ อธิการบดี หลังจากคว้ารางวัลมาจาก โรมาเนีย
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำทีมนักวิจัยจา ...
2019-06-15 23:08:34
ผศ. ดร. เอกพงศ์ อินเกื้อ เผยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ "กระเป๋าจากยางพารา" ช่วยเกษตรกรเพิ่มมูลค่า คว้าเหรียญทองงานวิจัยเวทีนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพงศ์ อินเกื้อ อาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มห ...
2019-06-15 22:46:19
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "Identite" จิตรกรรมสวนสุนันทา
จบแล้วแบบสมบูรณ์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรมชั้นปีที่ 4 ทุกคน หลังจากดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงศิล ...
2019-06-15 22:34:38
อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี ผุดนวัตกรรมใหม่ “ฐานฟื้นฟูปะการัง” อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเล คว้าเหรียญทองงานวิจัยเวทีนานาชาติ
อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี อาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
2019-06-15 22:01:50
นิเทศศิลป์ ประชุมสาขาวิชา ครั้งที่ 4/2561
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อการปร ...
2019-06-15 21:50:44
อ.คณิน ไพรวันรัตน์ ผุดนวัตกรรมใหม่ Alga-Boom สาหร่ายในบ่อกุ้ง คว้าเหรียญทองงานวิจัยเวทีนานาชาติ
อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2019-06-15 16:31:36
ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร ผุดนวัตกรรมใหม่คว้าเหรียญทองงานวิจัยเวทีนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร อาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทย ...
2019-06-13 16:15:02
SSRU Chorus ร่วมแสดงในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 SSRU Chorus นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2019-06-13 14:09:57
จิตรกรรมสวนสุนันทา ลงนามสร้างเครือข่ายทางศิลปะ 1 ศูนย์การเรียนรู้ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ...
2019-06-13 11:20:12
สาขาวิชาดนตรีขอเชิญชวนเข้าร่วมการแสดงดนตรี Percussion Friendship Concert Series @Mahidol
วันที่ 12 มิถุนายน 2562พบกับ Drums ensemble จาก SSRU ได้ในงาน PFCS @Mahidol วง SSRU DRUMS ประกอ ...
2019-06-13 11:13:07
ข่าวย้อนหลัง