หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > เริ่มแล้ว!! การตรวจศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
เริ่มแล้ว!! การตรวจศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-02-18 13:45:38


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาทุกท่านเป็นผู้ตรวจ ให้ความเห็นและให้คะแนนร่วมกัน

 ผลงานศิลปนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องหาความเป็นตัวเอง รูปแบบที่ตนถนัดแล้วนำเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อได้ข้อสรุป นักศึกษาจะต้องผลิตชิ้นงานทื้งหมด 4 ชิ้น อาจารย์ประจำสาขาวิชาจะทำการนัดตรวจจนครบ 4 ชิ้น เมื่อสำเร็จการให้คะแนนศิลปนิพนธ์ ผลงานนักศึกษาจะถูกคัดเลือกเพื่อนำจัดแสดง ณ หอศิลป์ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาชม ซึ่งสามารถติดตามกำหนดการจัดแสดงศิลปนิพนธ์ได้ต่อไปทางสื่อประชาสัมพันธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home